tag 标签: 邓丽君

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
邓丽君《奈何》吉他曲谱D调高清无水印吉他弹唱谱 吉他谱 怀菱4473 2022-1-8 3 570 guai 2022-2-3 11:55
邓丽君《微风细雨》吉他曲谱C调高清无水印吉他弹唱谱 吉他谱 怀菱4473 2022-1-8 2 807 寂月灭影 2022-2-11 15:26
邓丽君《我只在乎你》吉他谱C调高清无水印吉他弹唱谱 吉他谱 孟6935 2022-1-10 2 617 初心不负 2022-1-28 08:49
邓丽君/李香兰《夜来香》吉他谱G调高清无水印弹唱谱 吉他谱 ojuujdvhza 2022-1-11 1 779 aa668 2022-2-1 22:56
邓丽君《月亮代表我的心》吉他指弹独奏谱C调高清无水印六线谱 吉他谱 好慕9133 2022-1-12 1 587 feizi 2022-2-2 13:41
我只在乎你_邓丽君-简谱(功能谱) attachment 流行谱 Jianp 2023-6-8 0 230 jianpu 2023-6-8 19:22
爱人-邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 202 Tanchan 2023-7-17 15:23
但愿人长久-邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 202 Tanchan 2023-7-17 15:23
海韵-邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 101 Tanchan 2023-7-17 15:23
漫步人生路-邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 202 Tanchan 2023-7-17 15:23
梅花-邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 202 Tanchan 2023-7-17 15:23
南海姑娘-邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 202 Tanchan 2023-7-17 15:23
恰似你的温柔 -邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 202 Tanchan 2023-7-17 15:23
恰似你的温柔-邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 202 Tanchan 2023-7-17 15:23
情人的关怀-邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 202 Tanchan 2023-7-17 15:23
甜蜜蜜-邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 202 Tanchan 2023-7-17 15:23
我只在乎你 -邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 101 Tanchan 2023-7-17 15:23
我只在乎你-邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 202 Tanchan 2023-7-17 15:23
一帘幽梦-邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 101 Tanchan 2023-7-17 15:23
月亮代表我的心 -邓丽君​​​​​​​​​​​​​​-GP谱 attachment 吉他动谱 Tanchan 2023-7-17 0 202 Tanchan 2023-7-17 15:23

相关日志

没有相关内容